DNI PROMOCJI ZDROWIA

W dniach 9 – 20.04 w naszej szkole zostały zorganizowane DNI PROMOCJI ZDROWIA.  Z tej okazji podjęto szereg działań, których celem było kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Dla wszystkich uczniów szkoły odbyły się prelekcje z higienistką szkolną i logopedą nt. higieny osobistej oraz szkodliwości hałasu dla naszego zdrowia. W klasach 5, 6 i 7 zostały przeprowadzone warsztaty nt. przemocy psychicznej. 13 kwietnia najmłodsi uczniowie szkoły – klasy I i III - uczestniczyli w warsztatach kulinarnych pod hasłem „Kolory w naszej kuchni” oraz w konkursie gminnym przeprowadzonym pod tym samym hasłem. Głównym celem tych działań była pomoc w kształtowaniu myślenia twórczego i twórczej postawy wobec własnego zdrowia. Podsumowaniem była konferencja dla wszystkich uczniów szkoły z udziałem lekarza – Pana Michała Hajduka. Uczniowie nie tylko poznali zasady zdrowego stylu życia, ale mieli także możliwość zadawania ciekawych pytań nt. jak zdrowy styl życia wpływa na naukę. Wszystkim działaniom towarzyszyły wystawy prac, a wśród nich prace uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Zagrożenia współczesnego świata”, zorganizowanym przez pedagogów szkolnych. Dni Promocji Zdrowia były także momentem wyrażenia wdzięczności za opiekę medyczną pracownikom naszej przychodni.

 

                                                                

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting