Kalejdoskop wydarzeń– maj 2018

 

Termin

Rodzaj wydarzenia

 

1.      

 

07.-11.05. 2018r.

 

 

„Zielona szkoła” – wyjazd klas trzecich

 

2.      

 

08.05.2018r.

 

Wycieczka klas piątych do Wrocławia

 

3.      

 

08.05.2018r.

 

 

Wycieczka klas szóstych do Krasiejowa

 

4.      

 

08.05.2018r.

 

Warsztaty dla uczniów klas: 4a, 4b.

Temat: Przemoc psychiczna wśród dzieci i młodzieży.

 

5.      

 

15.05.2018r.

 

 

Wycieczka klas czwartych do Krakowa

 

6.      

 

17-18.05.2018r.

 

 

Zdjęcia klasowe i indywidualne (MAWI)

 

7.      

 

21-25.05.2018r.

 

 

Tydzień Ziemi

8.      

 

23.05. 2018r.

 

 

Zebrania klasowe dla rodziców

 

9.      

 

23.05.2018r.

 

 

1 „Odpowiedzialność karna osób stosujących cyberprzemoc”

2 „Możliwości reagowania w sytuacjach, kiedy doświadcza się cyberprzemocy” – prelekcja policjanta dla uczniów klas 6a,6b,6c,5c.

 

10.    

25.05.2018r.

Warsztaty dla uczniów klas: 4c, 4d.

Temat: Przemocy psychiczna wśród dzieci i młodzieży.

 

11.    

28.05.2018r.

1 „Odpowiedzialność karna osób stosujących cyberprzemoc”

2 „Możliwości reagowania w sytuacjach kiedy doświadcza się cyberprzemocy” – prelekcja policjanta dla uczniów klas 5a, 5b,4b, 4d.

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting