KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2018 - 2019

 

 


 

I półrocze trwa od 3 września 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

3 września 2018 r.

2

Zebrania z rodzicami – spotkania organizacyjne.

12 września 2018 r.

    (środa); 17.00 SP, 17.30 GIM

4

Zebrania z rodzicami

 

14 listopada  2018 r.        (środa) budynek SP1 i GIM; 17.00

5

Konsultacje dla rodziców

10.10.2018 r

 12.12.2018 r.              

(środa) – budynek SP1 i GIM
16.30-18.00

6

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

7

           Przewidywane oceny niedostateczne

Wystawienie wszystkich ocen

 do 21 grudnia 2018 r.

 do 25 stycznia 2019 r.

8

Konferencja klasyfikacyjna śródroczna

 

30 stycznia 2019 r.         (środa)

9

          Zebrania rodziców informujące o wynikach nauczania po I półroczu

31 stycznia 2019 r. 
 (czwartek); 17.00

10

          Konferencja RP podsumowująca I półrocze

 

7 lutego 2019 r.            (czwartek)

11

Ferie zimowe

 

11.02.2019 r. -24.02.2019 r.

                 

                II półrocze trwa od 1 lutego do 21 czerwca 2019 roku

 

12

                           Konsultacje dla rodziców.

27 marca 2019 r.  

  (środa)  budynek SP1 i GIM

16.30 – 18.00  

Zebrania klasowe dla rodziców uczniów klas III GIM                    i VIII SP – procedury egzaminów;
 VIII – 16.30-17.30;   III GIM – 17.30-18.30

27 marca 2019 r.
(środa) budynek GIM

13

Egzamin gimnazjalny klas III:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- język obcy

10 – 11 – 12 kwietnia 2019
(środa- czwartek-piątek)

Uczniowie pozostałych klas w budynku GIM mają 3 dni wolne.

14

Sprawdzian ósmoklasisty – klasy VIII SP:

- język polski

- matematyka

- język obcy

 

15 – 16 – 17 kwietnia 2019
(poniedziałek-wtorek-środa)

Uczniowie pozostałych klas w budynku SP mają 3 dni wolne.

15

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04.2019 – 23.04.2019 r.

16

             Zebrania z rodzicami/Konsultacje dla rodziców

 

22 maja 2019 r.                   (środa) budynek SP1 i GIM

16.30-18.00

17

Przewidywane oceny niedostateczne (poinformowanie rodziców w formie pisemnej)

Przewidywane pozostałe oceny

                      Wystawienie wszystkich ocen

        do 13 maja 2019 r.

 

do 3 czerwca 2019 r.

  do 10 czerwca 2019 r.

18

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

11 czerwca 2019 r.            (wtorek)

19

             Konferencja klasyfikacyjna

 

13 czerwca 2019 r.           (czwartek)

20

             Uroczyste zakończenie dla uczniów klas VIII SP z udziałem rodziców

18 czerwca 2019 r.
(wtorek)

21

             Uroczyste zakończenie dla uczniów klas III GIM z udziałem rodziców

19 czerwca 2019 r.
(środa)

22

             Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

23

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019

21 czerwca 2019 r.

 

24

Dni dodatkowo wolne

2.11.2018 r. (piątek)

2.05.2019 r. (czwartek)

18 i 19.06. 2019 r.

(wtorek i środa)

25

             Ferie letnie

22 czerwca – 31sierpnia
2019 r.

26

Koniec roku szkolnego

 

31 sierpnia 2019 r.

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting