Kalejdoskop wydarzeń - wrzesień 2018

 

Termin

 

Wydarzenie

04.09.2018

Apel organizacyjno-porządkowy.

Tematyka: zasady bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły, prawa i obowiązki ucznia, bezpieczeństwo w czasie przerw międzylekcyjnych, obowiązek noszenia mundurków szkolnych, tablice informacyjne na terenie szkoły, harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej, strażnik szkolny.

12.09.2018r.

Zebrania z rodzicami – spotkania organizacyjne.

 

25.09.2018r.

Próbny alarm ewakuacyjny

 

IX 2018

Prelekcja policji na temat: Dziecko bezpieczne w drodze do i ze szkoły”

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting