REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „ Świąteczne drzewko z odpadów”    

 

I.              ORGANIZATOR KONKURSU:

      Organizatorem konkursu jest Gmina Marklowice
       oraz Szkoła Podstawowa  nr 1  im. Adama Mickiewicza w Marklowicach

II.             CEL KONKURSU:

 rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu,

 umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,

 rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej,

 poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,

 kształtowanie postaw proekologicznych promujących ideę segregacji odpadów, recyklingu odpadów.

 

 

III.      PRZEDMIOT KONKURSU

     Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać z surowców wtórnych drzewko

     świąteczne- choinkę.

 Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką choinki z wykorzystaniem różnego   rodzaju odpadów m.in. butelek plastikowych, kartonów, puszek, zużytych opakowań itp.  Prace mają być wykonane wyłącznie lub głównie z odpadów nadających się do recyklingu,  dopuszczone jest użycie materiałów naturalnych, jak.: szyszki, słoma, ziarna. Rozmiar choinki jest dowolny. Praca ma mieć formę stojącą Użycie gotowych ozdób świątecznych dyskwalifikuje pracę

 

IV.    KRYTERIA OCENY PRACY

·         zgodność z tematyką

·          wkład dziecka w wykonanie pracy

·          estetyka wykonanej pracy

·          pomysłowość i poziom artystyczny

 

 

V. UCZESTNICY KONKURSU

     Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-VI,  w następujących kategoriach
      wiekowych :

1.     Klasy 1-2

2.     Klasy 4-6

3.     Klasy 7-8

 

 VI. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1.      Udział w konkursie jest dobrowolny. Praca konkursowa musi być autorstwa jednego dziecka. Jedno dziecko może zgłosić na konkurs jedną pracę konkursową.

2.      Spośród zgłoszonych prac Komisja oceni i wyłoni I, II i III miejsce w każdej kategorii.

3.      Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, Fundatorem nagród rzeczowych jest  Gmina Marklowice

 

     VII. TERMINY

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Szkoły.
Uczniowie biorący udział w konkursie przekazują swoje prace do  szkoły, do której uczęszczają, w dniu 10 grudnia 2018 r.

Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas szkolnych Jasełek.

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting