FERIE 2019

Harmonogram planowanych działań - budynek SP1 - klasy 1, 2, 4 i 5

 


Poniedziałek 11.02.2019

Opiekunowie:

J. Hofman – Beśka

S. Durczok

K. Czerwińska-Szlachta

 

Czas trwania zajęć: 8.00 – 13.00

 

Wtorek 12.02.2019

Opiekunowie:

J. Hofman – Beśka

S. Durczok

K. Czerwińska-Szlachta

 

Czas trwania zajęć: 8.00 – 13.00

 

Środa  13.02.2019

Opiekunowie:

J. Hofman – Beśka

S. Durczok

K. Czerwińska-Szlachta

 

Czas trwania zajęć: 8.00 – 13.00

 

Czwartek     14.02.2019

Opiekunowie:

J. Hofman – Beśka

S. Durczok

K. Czerwińska-Szlachta

 

Czas trwania zajęć: 7.30 – 12.30

 

Piątek     15.02.2019

Opiekunowie:

J. Hofman – Beśka

S. Durczok

K. Czerwińska-Szlachta

 

Czas trwania zajęć: 7.30 – 12.30

 

TEMAT DNIA

„W Stacyjkowie – pobawmy się”

TEMAT DNIA

„Spotkanie ze sztuką”

TEMAT DNIA

„W poszukiwaniu dźwięków”

TEMAT DNIA

„Warsztaty artystyczne”

TEMAT DNIA

„W świecie animacji”

 

8.00 – zbiórka w szkole (parter)

Apel - omówienie dnia, omówienie regulaminu – zasady zachowania

 

8.30 – przejazd do Wodzisławia

 

9.00 – 11.00

KRĘGLE Hotel AMADEUS

 

11.30 – 12.00

Posiłek w  stołówce w bud. gimn.

 

12.00 – 13.00

 

W Stacyjkowie – gry planszowe”

 

Apel – podsumowanie dnia – zasady bezpiecznego powrotu do domu

 

13.00 – zakończenie zajęć, odbiór dzieci z szatni

 

 

8.00 – zbiórka w szkole (parter)

Apel - omówienie dnia, omówienie regulaminu – zasady zachowania

 

Przejazd do Chwałowic

 

8.30 – 10.00

Warsztaty teatralne

 

10.00 – 11.30

Seans filmowy w Chwałowicach

 

11.30 – 12.00

 

Przejazd do Marklowic

 

12.00 – 13.00

 

Posiłek w stołówce w bud. gimn.

Zajęcia plastyczne - budynek SP1

 

13.00 – zakończenie zajęć, odbiór dzieci z szatni

 

 

 

8.00 – zbiórka w szkole (parter)

Apel - omówienie dnia, omówienie regulaminu – zasady zachowania

 

8.30 – 10.00

Warsztaty muzyczne

„Podróż po świecie dźwięków” – instrumenty ludowe etniczne

 

10.30 – 12.00

Wyście na lodowisko w Marklowicach

 

 

12.00 – 13.00

 

Posiłek w stołówce w bud. gimn.

Zajęcia plastyczne - budynek SP1

 

13.00 – zakończenie zajęć, odbiór dzieci z szatni

 

 

7.30 – zbiórka w szkole (parter)

Apel - omówienie dnia, omówienie regulaminu – zasady zachowania, przejazd na basen

 

8.00 – 9.45

Zajęcia na basenie

Powrót do szkoły

 

10.00 – 12.00

Warsztaty artystyczne

- warsztaty rękodzieła

- zajęcia w bibliotece – budynek gimnazjum

 

12.00 – 12.30

 

Posiłek w stołówce w bud. gimn.

 

12.30 – zakończenie zajęć, odbiór dzieci z szatni

 

7.30 – zbiórka w szkole (parter)

Apel - omówienie dnia, omówienie regulaminu – zasady zachowania, przejazd na basen

 

8.00 – 9.45

Zajęcia na basenie

Przejazd do WCK w Wodzisławiu Śl.

 

10.00 – 11.30

 

Projekcja filmu „Paddington 2”

WCK w Wodzisławiu Śl.

 

11.30 – 12.00

Powrót do szkoły

 

12.00 – 12.30

 

Posiłek w  stołówce w bud. gimn.

 

12.30 – zakończenie zajęć, odbiór dzieci z szatni

1.        Zajęcia w budynku SP1 przewidziane są dla chętnych uczniów klas 1, 2, 4 i 5.

2.        Miejsce realizacji zajęć: sala 2 i 3 w SP1- parter,  hotel AMADEUS, DK Chwałowice, lodowisko Marklowice, basen - Oś. 1 Maja  Wilchwy, biblioteka (budynek  gimnazjum), stołówka (budynek gimnazjum).

3.         Zajęcia odbędą  się w dniach 11.02.2019 – 15.02.2019 r. Zajęcia są finansowane przez Gminę Marklowice.

4.        Koszty ponoszone przez rodziców:  wtorek - warszaty teatralne – 10 zł/os.,  środa - warsztaty muzyczne – 9 zł./os., piątek – kino WCK – 8 zł/os.  W przypadku nagłej nieobecności dokonane wpłaty nie podlegają zwrotom. Prosimy o odliczone kwoty.

5.        Zapisy przyjmowane będą w bibliotece szkolnej (szatnia)  w godzinach pracy biblioteki w  dniach od wtorku 22.02.2019 do poniedziałku 28.01.2019. Podczas zapisywania dziecka na zajęcia należy uiścić odpowiednią opłatę oraz wypisać odpowiedni wzór zgody. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zapisywania na zajęcia: poniedziałek 28.01.2019. Uczeń zapisany na dany dzień uczestniczy kolejno we wszystkich przewidzianych na ten dzień zajęciach zgodnie z harmonogramem (dostępny na stronie internetowej szkoły). W szkole obowiązuje obuwie zmienne. Na basen zabieramy odpowiedni strój. Na lodowisko zabieramy swoje łyżwy (jeśli jest potrzeba wypożyczenia to należy zabrać 2,50 zł)

6.        Miejsce zbiórki – rozpoczęcie i zakończenie zajęć każdego dnia: parter – budynek SP1. Miejsce posiłku każdego dnia: stołówka gimnazjum. Prosimy o punktualne stawianie się na zajęcia.

 

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting