Zachowania ryzykowne

Tym terminem określa się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego.

Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się:

l  palenie tytoniu

l  picie alkoholu

l  zażywanie narkotyków, środków wziewnych, leków, sterydów

l  przemoc rówieśniczą, zachowania agresywne i przestępcze

l  wczesną aktywność seksualną

l  porzucanie nauki

l  ucieczki z domu

l  materializm życiowy

l  stosowanie szkodliwych dla zdrowia diet dla poprawienia atrakcyjności fizycznej.

Liczne badania wykazały, że zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują. Jedno zachowanie pociąga drugie. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami często współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi i wczesną aktywnością seksualną. Palenie tytoniu uważa się za pierwszy krok na drodze ku poznaniu dalszych przyjemności. Wiadomo również, że zachowania ryzykowne mogą się zastępować. Jeżeli jedno zachowanie jest utrudnione lub niemożliwe, nastolatek może wybrać inne. Mówi się, że zachowania ryzykowne, tak jak nieszczęścia, chodzą parami.

 Materiał zaczerpnięto z referatu mgr Barbary Stanisławskiej „Wprowadzenie w problematykę zachowań ryzykownych”

 

Dodatkowe informacje:

http://www.medyk.lbl.pl/pub/3.pdf

http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/14,Problematyka-uzaleznien-a-nowoczesna-psychoprofilaktyka

http://www.sdsi.eu.org/~zsoi3/www/home/przyczyny-i-znaczenie-zachowan-ryzykownych-dzieci-i-mlodziezy/

http://literka.pl/article/show/id/31992

http://www.cmppp.edu.pl/node/22777

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting