Eurofestyn - podsumowanie współpracy

29 listopada SP1 podsumowała współpracę ze szkołą w Stonavie. Właśnie w tym dniu miała miejsce w naszej szkole wspaniała uroczystość. Był to EUROFESTYN z udziałem uczniów klas I-III, ich Rodziców i nauczycieli. Nie mogło się obyć także bez gości z Czech. Uczniowie ze szkoły w Stonavie przyjechali wraz ze swoimi Rodzicami i opiekunami. Swoją obecnością zaszczycili nas także Wójt Gminy Marklowice, przedstawiciel INTERREGU, przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły oraz szkoły w Stonavie. 

Spotkanie składało się z dwóch części. W części pierwszej p. Elżbieta Sacharuk i p. Marcin Suchecki zorganizowali dla uczniów obu szkół międzynarodowe zawody sportowe. Specjalnie na tę okazję przygotowali oni kilka atrakcyjnych konkurencji. Podczas zawodów wykorzystywano sprzęt sportowy zakupiony ze środków, przeznaczonych na realizację działań w ramach projektu. Podczas zmagań sportowych wszystkie dzieci doskonale się bawiły, zaś Rodzice i zaproszeni goście wcielili się w rolę kibiców i aktywnie dopingowali uczniów uczestniczących w sportowej rywalizacji. Po sportowych zmaganiach był czas na poczęstunek zarówno dla dzieci, jak i dla gości. Podczas przerwy Rodzice oraz zaproszeni goście mieli także okazję zwiedzenia wystawy zdjęć – był to fotoreportaż przedstawiający wszystkie działania, jakie zrealizowano w ramach projektu „Europa, Marklowice, Stonava – nasz dom”. Po poczęstunku rozpoczęła się część artystyczna, podczas której zaprezentowano wspólne efekty wszystkich działań. W programie można było zobaczyć między innymi przedstawienie teatralne przygotowane przez czeskich uczniów. Była to zabawna scenka ekologiczna, która wprawiła wszystkich w radosny nastrój. Wspaniale zaprezentowały się także dzieci z kółka teatralnego działającego w naszej szkole. Pod kierunkiem p. Wiolety Dudziak – Radeckiej przygotowały i przedstawiły legendę o skąpym piekarzu. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ czeskiego zespołu instrumentalnego. Prezentacja multimedialna, która towarzyszyła całemu spotkaniu była sposobem na wspomnienia związane ze wszystkimi zrealizowanymi działaniami. Przypomnieliśmy sobie warsztaty origami, warsztaty z linorytu, rajd rowerowy, wyjazdy do Stonavy, wyjazd do Muzeum Sztuki w Katowicach, piknik zorganizowany z okazji „Dnia Dziecka”. Prezentacji towarzyszyły wspomnienia uczniów polskich i czeskich, którzy mieli okazję zaprezentować na scenie samodzielnie napisane opowiadania o tych właśnie działaniach. Uczniowie obu szkół mieli także okazję wspólnie zaśpiewać pieśń „Płyniesz Olzo po dolinie”, którą poznali podczas ostatniego pobytu w Stonavie. Tam zaśpiewali ją wspólnie nad grobem Józefa Ondrusza, człowieka, który zebrał wszystkie legendy i podania pochodzące z obszaru pogranicza polsko – czeskiego. Poszczególne punkty programu artystycznego przeplatane były występem zespołu tanecznego prowadzonego przez p. Katarzynę Czerwińską. Dzieci z zespołu zaprezentowały się w trzech tańcach „Na jarmarku”, „Drwale”, „Utopce”. W końcowej części spotkania dyrektor szkoły p. Bogdan Szczotok wręczył koordynatorom ze strony polskiej i czeskiej pamiątkowe kroniki, które przedstawiały kolejne działania zrealizowane w ramach projektu, zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Podziękowania p. dyrektor złożył także na ręce innych nauczycieli, którzy aktywnie włączyli się w realizację tego międzynarodowego projektu. Chcąc uchwycić wszystkie wspólnie spędzone chwile, specjalnie na tę okazję została wydana książeczka, w której opisano i udokumentowano za pomocą zdjęć wszystkie zrealizowane zadania. Książeczkę taką otrzymali wszyscy uczniowie klas I-III naszej szkoły i ich rodzice, a także rodziny uczniów ze szkoły w Stonavie. Obie strony podsumowały niezwykle ciekawą i pełną wrażeń współpracę, jednocześnie wyrażając nadzieję na jej kontynuację w przyszłości. Realizacja projektu finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa i środków własnych szkołyZAPRASZAMY DO GALERII !!!

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting