Realizacja projektu "Europa, Marklowice, Stonava - nasz dom"
               
 
 

„Evropa, Marklovice, Stonava – náš domov“

 Pod tímto heslem probíhá spolupráce mezi Sp 1 v Marklowicach a polskou a českou základní školou ve Stonavě. Je realizována v rámci projektu mezinárodní (pohraniční) spolupráce. Projekt je financován z prostředků „Společného fondu Regionálního Rozvoje INTERREG IIIA. Koordinátorem veškerých aktivit je paní Wioleta Dudziak-Radecka, a v české škole na vše dohlíží paní Maria Martynková. Všechny úkoly se týkají nejmladších žáků naší školy (třída 1 – 3) a žáků české a polské základní školy ve Stonavě. Hlavními cíly tohoto projektu je šíření mezi dětmi ideje partnerství a přátelství díky společným kulturním, výtvarným, sportovním a společenským akcím a také propagace těchto aktivit v regionu a také rozšíření spolupráce a přeshraničního rozvoje jako základní činnosti pro rozvoj Sjednocené Evropy. V rámci projektu se uskutečnily velmi zajímavé akce např. dílny moderního výtvarného umění, společné školení na téma nových vzdělávacích metod a forem, cyklistický výlet, tématický výlet po Stonavě, jiné školní akce. 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting