Eurofestyn - podsumowanie projektu

 9 listopada SP 1 podsumowała współpracę z Czechami. Służyło temu spotkanie integracyjne zorganizowane pod hasłem „Eurofestyn”. Była to okazja ku temu, by wszystkim zainteresowanym zaprezentować efekty współpracy naszej szkoły ze szkołą w Stonavie w ramach projektu współpracy transgranicznej „Marklowice – Stonava – świat dziecięcej fantazji i zabawy”. Projekt ten był współfinansowany w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Programu Interreg IIIA Czechy – Polska oraz w 10 % z budżetu państwa i 15 % ze środków własnych Gminy Marklowice.

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel Urzędu Gminy p. Czesława Somerlik, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregionu Silesia p. Daria Kardaczyńska, dyrektor szkoły czeskiej w Stonavie p. Zdenek Lusk, dyrektor szkoły podstawowej w Stonavie p. Danuta Heczko, dyrektor naszej szkoły p. Bogdan Szczotok, wicedyrektor p. Wiesława Szlachta, przedstawiciele Rady Rodziców szkoły polskiej i czeskiej, jak również rodzice, uczniowie klas I-III naszej szkoły wraz z wychowawcami. Współpraca obu szkół podstawowych rozpoczęła się już w 2005 roku. Na jej bazie powstał pierwszy projekt „Europa, Marklowice, Stonava – nasz dom”, który został zrealizowany w 2006 roku. Dzięki podjętym działaniom uczniowie i Rodzice naszych placówek poznali się i zintegrowali poprzez wspólną zabawę. Po zakończeniu pierwszego projektu zrodziła się potrzeba głębszej integracji naszych społeczności. W ten sposób powstał pomysł nowego projektu pod hasłem „Marklowice – Stonava – świat dziecięcej fantazji i zabawy”, w którym poprzez podjęcie wspólnych działań artystycznych, sportowych i kulturalnych, zawiązane już polsko – czeskie przyjaźnie zostały pogłębione i wzmocnione. Uwieńczeniem wspólnych wysiłków był Eurofestyn czyli spotkanie, podczas którego dzieci z obu szkół zaprezentowały efekty wspólnych działań i zabrały publiczność w podróż do świata dziecięcej fantazji i zabawy. Uczestnicy spotkania zobaczyli wspaniałe przedstawienie stworzone na bazie wierszy Jana Brzechwy. Inscenizowane wiersze prezentowane były zarówno w polskim jak i czeskim języku. Uroku wszystkim występom dodały przygotowane przez zespół teatralny stroje, które uatrakcyjniły całe przedstawienie. Grupę teatralną przygotowała p. Wioleta Dudziak – Radecka.  Słowa przeplatane były tańcem. Układy taneczne (Twist, Rock and roll, Taniec żabek, Taniec Smerfów) wykonał zespół taneczny „Tańczące Gwiazdki” prowadzony przez p. Katarzynę Czerwińską.  Ciekawostką był szwedzki taniec „Vava vadmal” wykonany wspólnie przez polskich i czeskich przyjaciół. Ciekawym urozmaiceniem przedstawienia były piosenki zaprezentowane przez zespół Bąbel Singers, który wspólnie z czeskimi uczniami wykonał trzy utwory „Kilku kumpli weź”, „Wujek Kazek” oraz utwór „Pokolenia”. Wykonanie tego ostatniego szczególnie  poruszyło serca zgromadzonej publiczności. Zespół muzyczny przygotowywał się pod kierunkiem p. Jarosława Musiolika. Eurofestyn to wspomnienia, dlatego też nie zabrakło zdjęć, przedstawionych w formie prezentacji multimedialnej oraz opowiadań samych zainteresowanych, czyli dzieci, które aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach. Opinie na temat własnych przeżyć przedstawiły zarówno dzieci polskie, jaki i czeskie. Zakończenie wspólnej podróży to także moment na podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu. Podziękowania wręczył dyrektor SP1 p. Bogdan Szczotok. Efektem końcowym wspólnych działań było wydanie kalendarza, w którym umieszczono wszystko to, co działo się w ciągu ostatniego roku w ramach polsko – czeskiej współpracy. Zaprezentowano w nim wiele przepięknych zdjęć oraz prace dzieci, wykonane techniką batiku pod kierunkiem p. Tatiany Nowak. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie otrzymały na pamiątkę taki właśnie kalendarz. Wyrażamy nadzieję, iż dla Rodziców będzie on powodem do dumy. Do kalendarza dołączono płytkę z nagraniem Eurofestynu oraz prezentacją multimedialną obrazującą całe przedsięwzięcieZAPRASZAMY DO GALERII !!!   

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting