Eurofestyn po drugiej stronie granicy

14 listopada grupa najmłodszych uczniów SP1 miała okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas Eurofestynu w Stonavie (Czechy). Byli to członkowie grupy teatralnej (p. W. Dudziak – Radecka), grupy tanecznej (p. K. Czerwińska) oraz zespołu „Bąbel Singers” (p. Jarosław Musiolik). Wyjazd ten był jednym z elementów projektu współpracy transgranicznej INTERREG IIIA „Marklowice – Stonava – świat dziecięcej fantazji i zabawy” i stanowił formę podsumowania wspólnych działań po stronie czeskiej. Projekt ten był współfinansowany w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Programu Interreg IIIA Czechy – Polska oraz w 10 % z budżetu państwa i 15 % ze środków własnych Gminy Marklowice. 

W spotkaniu tym uczestniczyli Starosta Gminy Stonava p. Andrzej Feber, dyrektor Bogdan Szczotok, wicedyrektor Wiesława Szlachta,  dyrektor szkoły czeskiej w Stonavie p. Zdenek Lusk, dyrektor szkoły podstawowej w Stonavie p. Danuta Heczko, przedstawiciele Rady Rodziców szkoły polskiej – p. Iwona Fojcik i czeskiej, rodzice, uczniowie pobliskich szkół wraz z wychowawcami. Uroczystość prowadzona była przez koordynatorów projektu – p. W. Dudziak – Radecka po stronie polskiej i p. Maria Martynkowa po stronie czeskiej. Występy artystyczne to inscenizacja wierszy Jana Brzechwy, piosenki, tańce. Wszystko oprawione wspaniałą dekoracją przedstawiającą krainę dziecięcej fantazji i zabawy, jak również pięknymi, barwnymi strojami. Nie zabrakło także prezentacji multimedialnej, dzięki której goście z Czech mogli poznać historię polsko – czeskiej współpracy i jej efekty. Wizyta zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy oraz….. wyrażeniem nadziei na dalszą współpracę. ZAPRASZAMY DO GALERII !!!

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting