Zwiedzili muzeum w Sosnowcu

 

10 lutego 2012 r. uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć z Projektu „Każde dziecko talent ma”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wzięli udział w wyjeździe  do Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczniowie brali udział w zajęciach muzealnych na temat ”Opowieści w skałach zaklęte”, jak również zwiedzali wystawy stałe muzeum. Oglądali między innymi:

Kolekcję mineralogiczną złożoną z około 1500 okazów z całego świata, wyeksponowanych w grupach tematycznych:
  • kolekcja systematyczna wg klasyfikacji międzynarodowej Dana
  • kolekcja kryształów
  • kolekcja rzadkich lokalizacji
  • kolekcja związków organicznych
  • minerały naszego regionu
  • szafa do obserwowania zjawiska luminescencji

Kolekcję skamieniałości złożoną z około 650 okazów:

- okazy ułożone są wiekowo w 10 gablotach, każda gablota, odpowiadająca konkretnemu okresowi geologicznemu, zaopatrzona jest w mapkę paleogeograficzną, tabelę stratygraficzną i opis najważniejszych wydarzeń danego okresu.

Kolekcję skał, która zawiera około 500 okazów z kraju i zagranicy, umieszczonych w 9 gablotach i uporządkowanych według genezy; Skały magmowe są elementem wystawy "Pochodzenie skał magmowych" opowiadającej o dynamizmie skorupy ziemskiej.

Kolekcję meteorytów, wystawioną jako "Meteoryty – przybysze z kosmosu", składa się z plansz edukacyjnych oraz 50 okazów, w tym:

  • meteoryty żelazne
  • meteoryty kamienne
  • meteoryty żelazno-kamienne

Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał upominek. Koordynatorami wyjazdu były p. Ewa Koniusz i p. Jolanta Szymura. Zapraszamy do galerii!

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting