SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY pod hasłem „DZIKIE MARKLOWICE” - regulamin

CELE I TEMATYKA KONKURSU

1.     Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Marklowice oraz Szkoła Podstawowa nr 1.

2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI.

3.     Celem konkursu jest:

-         rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

-         stwarzanie każdemu uczniowi możliwości i warunków na osiągnięcie sukcesu,

-         promocja pozaszkolnej działalności uczniowskiej,

-         kształcenie postaw proekologicznych, prospołecznych,

-         wzbogacanie poczucia estetyki i piękna,

-         profilaktyka uzależnień- atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego,

-         prezentacja efektów pracy uczestników konkursu.

 

ZASADY KONKURSU

1.     Przystąpienie do konkursu następuje przez wysłanie w podanym terminie pracy fotograficznej.

2.     Tematyka prac obejmuje ciekawe obiekty przyrody nieożywionej i ożywionej Marklowic: krajobraz, drzewa, grupy drzew, zwierzęta, mszaki, paprotniki, rośliny kwiatowe.

3.     Termin nadsyłania prac: do 30 września 2015 r.

4.     Prace wysyłamy na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.     W temacie maila należy wpisać: imię i nazwisko, klasa.

6.     Każda praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko, klasa, tytuł zdjęcia.

7.     Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię.

8.     Każda przekazana do konkursu fotografia powinna mieć format JPG o jak najmniejszej kompresji.

9.     Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejsze zasady oraz zapewnia, że oddane prace są całkowicie jego autorstwa.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1.     Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2.     Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października 2015 r.

3.     Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting