PROJEKT „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

   

I ETAP realizacji projektu

Nasza szkoła w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiła do realizacji projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Koordynatorem projektu w tym roku szkolnym jest p. Wioleta Dudziak – Radecka. Głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

Wieloaspektowe wspieranie  rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.  Wyróżnia on 8 równoprawnych inteligencji:

JĘZYKOWA /LINGWISTYCZNA /

RUCHOWA /CIELESNO – KINESTETYCZNA/

MATEMATYCZNO – LOGICZNA

WIZUALNO – PRZESTRZENNA

PRZYRODNICZA /NATURALISTYCZNA/

MUZYCZNA

INTERPERSONALNA

INTRAPERSONALNA /AUTOREFLEKSYJNA/

Teoria ta mówi, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji , które są w różnym stopniu rozwinięte i wzajemnie ze sobą współpracują. Tworzą  one niepowtarzalny „profil inteligencji” każdego człowieka, który podlega zmianom. Każdą inteligencję można rozwijać:  „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”.

Założenia tej teorii zostaną wykorzystane podczas systematycznych zajęć pozalekcyjnych jak i podczas codziennej pracy z dziećmi w klasach młodszych według poniższego harmonogramu:

I semestr 2009/2010 roku – klasa II a

II semestr 2009/2010 roku – klasa I b

I semestr 2010/2011 roku  - klasa I a.

W obecnym roku szkolnym zajęcia realizowane są w klasie II „a” według autorskiego pomysłu 

p. Wiolety Dudziak-Radeckiej pod wspólnym hasłem „JA I ŚWIAT”.

Uczniowie będą rozwijać swoje inteligencje podczas zajęć ujętych w trzech modułach:

I MODUŁ – „ Ja i moja Mała Ojczyzna” – w ramach którego dzieci poznają swoje mocne i słabe strony, zaprezentują swoje talenty i „wyjdą” w teren, by poznać swą miejscowość, zbadać jej tajemnice oraz odkryć największe skarby i sekrety przyrody.

II MODUŁ – „Życie na innych kontynentach” – uczniowie poprzez doświadczanie, wcielanie się w role odkryją „inne” światy (Afryka, Chiny, Ameryka, Europa). W ramach zajęć odbędą się wycieczki do Muzeum w Żorach na warsztaty „Życie codzienne plemion afrykańskich” oraz wyjazd do „Indiańskiej wioski”.

III MODUŁ – „Bezmiar kosmosu” – uczniowie uniosą się na skrzydłach wyobraźni daleko w przestworza, odkryją nową planetę, spróbują spełnić swe najskrytsze marzenia i przeniosą się w świat magii i zabawy.

Podsumowaniem projektu będzie pokaz, podczas którego dzieci zabiorą swoich rodziców i gości w świat, 

który stworzyły i poznały. Zapraszamy do galerii

                                   

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting