Kilka słów o projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem!”

Z dniem 28 września 2016 r. klasy II i III SP 1 Marklowice  zostały zgłoszone do projektu pt. „Zdrowo jem, więcej wiem!” prowadzonego przez fundację BOŚ.  Projekt powstał w odpowiedzi na pojawiający się coraz częściej problem dotyczący nadwagi i otyłości u dzieci. Jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

             Do pierwszego etapu, który trwał do 14 listopada przystąpiły klasy 2b i 2c. Projekt wdrażał naszych uczniów nie tylko do samodzielnej pracy, podczas której dzieci poznawały wartości odżywcze owoców i warzyw, ale zachęcał do tego by wprowadzać owoce i warzywa jako stały element diety. Wpływał na zmianę zwyczajów żywieniowych w domu i w szkole, dzięki udziałowi rodziców w zadaniach realizowanych przez dzieci (przygotowywanie zdrowego drugiego śniadania, degustacja). Rozwija twórczą aktywność dzieci poprzez tworzone przez uczniów prezentacje pt. Owoce – Warzywa - CJE!, teatrzyki, redagowane  klasowe pisemka nt. przewagi owoców i warzyw nad słodyczami. Ponad to promuje w szkole tzw. Strefy aktywności, czyli podwórkowe zabawy na świeżym powietrzu. Udział w projekcie spowodował, że w naszej szkole zapachniało zdrowiem.

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting