Ubezpieczenie NNW

 Dzieci i Młodzież naszej szkoły są ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group od 01.09.2018 pod warunkiem opłacenia składki w wysokości  52 zł na każde dziecko do 15.10.2018 r. na konto Compensy  nr : 44 1240 6957 7008 2200 1018 8119 oraz podpisania deklaracji zgody przez rodzica na przystąpienie dziecka do ubezpieczenia. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

 Adres Compensy :

Compensa TU S.A.  Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

 

 Ubezpieczenie działa 24h na całym świecie, w trakcie wycieczek i treningów - w klubach szkolnych i pozaszkolnych  (za wyjątkiem sportów ekstremalnych oraz zarobkowych). Jednorazowe świadczenie przysługuje za wypadek  nawet wtedy kiedy nie ma uszczerbku, a także w przypadku użądlenia przez owada czy też ugryzienia przez psa. Szczegółowa oferta oraz warunki umieszczone  poniżej . Wnioski o wypłatę świadczenia dostępne są w sekretariacie szkoły a także na stronie internetowej naszej szkoły . Po wypełnieniu można je składać w sekretariacie wraz z dokumentacją medyczną lub wysłać bezpośrednio na adres Compensy. (brak konieczności podpisu przez Dyrektora Szkoły i przedstawiciela Compensy).

Nadmieniamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne.

 

 Deklaracja

Wniosek (zgłoszenie szkody)

 Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Ogólne warunki ubezpieczenia

 Kalkulacja do oferty następstw nieszczęśliwych wypadków

Tabela środków specjalnych

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting