Szkoła Promująca Zdrowie
„JESTEŚMY AKTYWNI”

Nasza szkoła w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pod hasłem „Aktywna szkoła – Aktywny uczeń”.

Celem konkursu było spopularyzowanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie wykonaliśmy 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu. W ramach konkursu zorganizowaliśmy „Dzień ruchu w szkole”- były ćwiczenia ruchowe podczas przerw śródlekcyjnych, na długich przerwach odbywała się „zumba” na sali gimanstycznej, a pod koniec dnia dzieci uczestniczyły w  marszobiegu.

Zaaranżowane zostało również spotkanie z doktorem Michałem Hajdukiem, który przeprowadził konwersatorium na temat: „Nieprawidłowe odżywianie, rozwój, zaburzenia stanu zdrowia”. Zwrócono szczególną uwagę na takie zagadnienia jak otyłość, anoreksja, bulimia, zasady zdrowego odżywiania, a także podkreślono ważność aktywności fizycznej. Pan doktor przestrzegał uczniów przed skutkami różnych chorób. Spotkanie cieszyło się ogromnym powodzeniem, a słuchacze zadawali mnóstwo pytań dotyczących tematu.

Dla rodziców odbyło się spotkanie z Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mgr Teresą Jakubiak, która przybliżyła temat „Zdrowie i kondycja dziecka. Niedostosowanie społeczne, izolacja, agresja”.

Przeprowadzono także spotkanie uczniów z panem Mateuszem Kurcem, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, sportowcem, nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem szkółki piłkarskiej. Nasz gość przybliżył uczniom temat bezpieczeństwa w sporcie. Zachęcał do aktywnego trybu życia, udziału w różnych formach zajęć fizycznych.

Jako szkoła spełniliśmy wszystkie wymagania i otrzymaliśmy tytuł „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”. Zrealizowane zadania przybliżyły uczniom zagadnienia z zakresu aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania.

 
Kolejne wyróżnienie dla naszej szkoły

 

15 listopada 2011r. w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym  „Metis” w Katowicach odbyła się uroczystość wręczania  Certyfikatu  2 stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Osiem szkół województwa śląskiego wyróżniono za działania promujące zdrowy, aktywny i bezpieczny styl życia. Wyróżnione szkoły otrzymały certyfikat z rąk  przedstawiciela Śląskiego Kuratora Oświaty oraz członka Zarządu Województwa Śląskiego. Certyfikat dla  naszej szkoły odebrała pani Wiesława Szlachta, która  jest w szkole koordynatorem  do spraw promocji zdrowia.
 
Zdrowo i aktywnie
 Nasz szkoła ubiega się o certyfikat drugiego stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jedno z zaplanowanych działań to realizacja w klasach 1-3 szkolnego projektu pod hasłem "Zdrowo i aktywnie przez cztery pory roku". O każdej porze roku dzieci poznają tajniki różnorodnych zagadnień związanych ze zdrowym stylem życie. Etap jesienny dotyczył zdrowego odżywiania się. Podczas prelekcji uczniowie między innymi poznali piramidę zdrowia, jak również wykonali pracę plastyczną pt. "Mój śniadaniowy przyjaciel" Zapraszamy do galerii!
 
Program edukacyjny MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Kontynuujemy realizację programu edukacyjnego „Między nami kobietkami” - program adresowany jest do dziewcząt klas VI, jako pomoc dydaktyczna w realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do życia w rodzinie”. Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Podczas realizacji programu wykorzystywane są zestawy pomocy dla dziewcząt i dla nauczycieli zawierające poradniki, zeszyty ćwiczeń oraz tablice poglądowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble. 

 
Program OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego unijnym programie „Owoce w szkole”. Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

 
Program SZKLANKA MLEKA

Kolejny już rok uczestniczymy w unijnym programie, realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, popularnie zwanym „Szklanką Mleka”. Program ma na celu promowanie wśród dzieci zasad zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie ich do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych bogatych w białko, witaminy i wapń. Program ma zarówno żywieniowy jak i edukacyjny charakter oraz przyczynia się do zwalczania otyłości i zapewnienia niezbędnych składników dla rozwoju i zdrowia dzieci. 

 
Szkoła Promująca Zdrowie

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach Szkołą Promującą Zdrowie

Nr certyfikatu: 67/04/2006

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting