Samorząd uczniowski
Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski, aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej postanowił na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej  przyznać i wręczyć naszym nauczycielom Oskary. Nasi nauczyciele typowani byli w dziesięciu specjalnych kategoriach.

Kategorie  :

1. PROSTE ZADANKO  

2. MIKROFON ROKU 

3.PŁONĄCA STRZAŁA

4.SOKOLE OKO  

5.ZŁOTA  KATARYNKA

6. ZŁOTA PIŁA

7. ZŁOTY PAZUREK

8. ZŁOTY SŁOWIK

9. ZAKRĘCONA FATAMORGANA

10. HONOROWY OSKAR

Nauczycielom, którzy otrzymali wyróżnienie gratulujemy.

W podziękowaniu, za pracę i wskazywanie nam właściwej drogi życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły dużo cierpliwości i wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz uśmiechu, który otwiera nasze serca i umysły.

Z podziękowaniem – Samorząd Uczniowski

 
Działania Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 29 września na sali gimnastycznej odbyła się prezentacja SU połączona z przypomnieniem zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Rada SU przypomniała uczniom, że każde dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osoby powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.

 
Plan działań Samorządu Uczniowskiego

 WRZESIEŃ

·         wybory  Samorządu Uczniowskiego

·         ustalenie planu działań na cały rok

·          prezentacja SU i przypomnienie zapisów Konwencji o Prawach Dziecka

·         wywieszenie na tablicy  Praw i Obowiązków Ucznia

·         szczęśliwy numerek

·         dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka”  -przygotowanie przez dziewczęta  życzeń i niespodzianek  dla swoich kolegów i nauczycieli

PAŹDZIERNIK

 ·          udział  w akcji charytatywnej  –„ Pomóż i TY”

·         konkurs SU „ Rozpoznaj kto jest na zdjęciu”

·         Dzień Edukacji Narodowej - wykonanie i wręczenie kartek

·         zagospodarowanie tablicy SU

Więcej…
 
Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2016 - 2017

Wybory do SU zostały przeprowadzone   16 września 2016 r. w klasach czwartych, piątych   i szóstych. W wyniku wyborów ustalono skład zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016-2017 :

przewodniczący-  Zuzanna Rózga

zastępca -  Jakub Gojny

skarbnik -  Marcin Tkocz

 Zostały  wyłonione sekcje, którym przydzielono zadania:

sekcja dyskotekowa- odpowiedzialna za przygotowanie dyskotek szkolnych, oraz informowanie uczniów o ważnych wydarzeniach z życia naszej szkoły

 sekcja plastyczna- odpowiedzialna za szatę graficzną gazetek oraz przygotowanie prac wymagających zdolności plastycznych i manualnych

 sekcja porządkowa- odpowiedzialna za dyżury uczniowskie w korytarzu szklanym

 sekcja techniczna- odpowiedzialna za sprzęt szkolny używany podczas dyskotek i innych imprez organizowanych przez SU

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting