Szkoła bez przemocy
Program SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

W roku szkolnym 2009 / 2010 kolejny już raz zgłosiliśmy swój udział w programie „Szkoła bez przemocy”. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W naszej szkole nad jego realizacją czuwa pedagog szkolny. Aby zapobiegać przemocy i agresji, w tej edycji programu szkoła skupi swoje działania wokół następujących zagadnień:

- opracowanie we współpracy z rodzicami i uczniami oraz przyjęcie

Szkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

- udział uczniów w zajęciach psychoedukacyjnych

- zorganizowanie Dnia szkoły bez Przemocy.

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting