Szkoła z prawami dziecka
Realizacja programu "SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA"

 

20 listopada tego roku był dniem wyjątkowym. Wiązało się to z 20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego i najbardziej uniwersalnego dokumentu mówiącego o prawach dzieci na całym świecie. Z tej okazji UNICEF stworzył program „Szkoła z prawami dziecka”, który zachęca do podejmowania działań, mających na celu uświadomienie dzieciom ich praw. Wychowywanie dzieci w duchu ich praw to niezwykle istotne zadanie. Świadomość własnych praw każe bowiem szanować prawa innych. 20 listopada w szkołach w całej Polsce UNICEF obchodził DZIEŃ PRAW DZIECKA. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w te wydarzenia i zrealizowała kilka ciekawych działań.

Nad realizacją programu w naszej szkole czuwali p. wicedyrektor W. Szlachta oraz pedagog szkolny J. Musiolik. Uczniowie klas starszych, pod kierunkiem wychowawców i nauczyciela plastyki p. E. Skupień, przygotowali ciekawe transparenty, promujące prawa dzieci z całego świata. Swoją wiedzę na ten temat poszerzyli podczas lekcji wychowawczych i spotkania informacyjnego, prowadzonego w oparciu o przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację multimedialną. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. „Czy znasz swoje prawa?”. Spotkania z uczniami prowadzili: K. Czerwińska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego i J. Musiolik – pedagog szkolny. Ciekawym zadaniem było opracowanie przez wybrane klasy „Apelu dziecka do dorosłego człowieka”. Swoimi pomysłami pochwalili się także nasi najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Po obejrzeniu prezentacji wzięli aktywny udział w warsztatach plastycznych „Nasze prawa kredą na papierze”. Maluchy,  które uczestniczą w zajęciach plastycznych „Moja pasja”,  przygotowały piękne papierowe czapki, które ozdobiły barwnymi rysunkami, symbolizującymi ich najważniejsze prawa. Uczniowie klasy II b wykonali rysunki pod hasłem „Prawa dziecka w oczach dzieci”. Efekty wszystkich przygotowanych na tę okazję prac plastycznych potwierdziły, iż prawa dzieci z całego świata nie są uczniom obojętne i wspaniale rozumieją ich znaczenie. Wszystkim tym działaniom towarzyszyła wystawa pod hasłem „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka – ZNAMY SWOJE PRAWA”. Punktem kulminacyjnym realizowanego programu był zorganizowany 20 listopada happening. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się na boisku, by wspólnie uczcić 20 urodziny Konwencji Praw Dziecka. Klasy 4-6 ustawione w półkolu, prezentowały przygotowane wcześniej transparenty. W środku uczniowie klas 1-3 z kolorowymi balonami w rękach. Każdy balon symbolizował jedno prawo dziecka.  Punktualnie o  godzinie 12:00 uczniowie wypuścili swoje balony, a kolorowe niebo nad naszymi głowami symbolizowało  prawa i wartości, które zawsze i wszędzie powinny być przestrzegane. 

Zapraszamy do galerii

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting