Projekt Każde dziecko talent ma
Podsumowanie realizacji działań projektu „Każde dziecko talent ma” w naszej szkole.

Od 1 września 2011 roku  do końca czerwca 2013 roku w naszej szkole realizowaliśmy działania, których celem była realizacja projektu systemowego „Każde dziecko talent ma”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Jest on kluczowym elementem aktualnej polityki oświatowej i idealnie wpisuje się w działania MEN oraz kontekst nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jego istotą jest indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych.Przeprowadzane zajęcia zawierały działania przyczyniające się do łamania barier równości płci np. poprzez zapewnienie, że zarówno uczennice jak i uczniowie otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu i niezależnie od stereotypów płci są wspierani i wspierane w dokonywaniu niezależnych decyzji. Poruszona została również kwestia kształtowania wzajemnego szacunku, równych praw     i obowiązków. Podczas realizacji projektu uczestniczyło w nim w roku szkolnym 2011/2012, 44 uczniów z klas I-III , a w roku szkolnym 2012/2013, 58 uczniów z klas I-III.

W ramach projektu odbywały się poniżej wymienione rodzaje zajęć:

1.     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu.

2.     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu.

3.     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

4.     Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej (2 grupy).

5.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych (2 grupy)

Podczas realizacji projektu uczniowie zdobywali wiedzę i rozwijali swoje umiejętności w czasie zajęć w klasach, na zajęciach terenowych oraz podczas wyjazdów na zajęcia na Uniwersytet Śląski w Sosnowcu na Wydział Nauki o Ziemi. Uczniowie byli tam trzykrotnie, brali czynny udział w następujących zajęciach: „Rysujemy dawne światy”, „Opowieści w skałach zaklęte” i „Ciała stałe, ciecze i gazy – proste doświadczenia chemiczne”, gdzie dzieci samodzielnie mogły wykonywać doświadczenia. Zajęcia dla uczniów były bardzo interesujące, zainspirowały ich do dalszych doświadczeń z tego zakresu. Było to wspaniałe doświadczenie dla uczniów. W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które były regularnie wykorzystywane przez uczestników projektu w czasie przeprowadzanych zajęć. Służyły  nie tylko w pomocy usuwania istniejących deficytów czy rozwijaniu zdolności, ale i kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i jest wykorzystywany w nauczaniu niestereotypowego postrzegania  ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Pomoce te będą nadal służyły do pracy z dziećmi podczas różnych zajęć edukacyjnych w szkole.

Koordynator projektu SP1 Marklowice

Ewa Koniusz

 
Kolejny rok z projektem " Każde dziecko talent ma ".

Od 1 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczęliśmy działania, których celem była kontynuacja realizacji projektu systemowego.

Projekt „Każde dziecko talent ma” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Jest on kluczowym elementem aktualnej polityki oświatowej i idealnie wpisuje się w działania MEN oraz kontekst nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Jego istotą jest indywidulizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Od 1 października 2012 roku do końca maja 2013 roku w szkole regularnie będą odbywały się zajęcia w ramach realizacji projektu.

Przeprowadzane zajęcia zawierają działania przyczyniające się do łamania barier równości płci np. poprzez zapewnienie, że zarówno uczennice jak i uczniowie otrzymają wiedzę
i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu i niezależnie od stereotypów płci
są wspierani i wspierane w dokonywaniu niezależnych decyzji. Poruszona została również kwestia kształtowania wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków.

W projekcie uczestniczy 58 uczniów z klas I- III w tym 27 chłopców i 31 dziewczynek, biorących udział w następujących zajęciach:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu.

  2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu.

  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

  4. Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej.

  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych. Zapraszamy do galerii !!!

 

 

Koordynator Projektu w SP 1 w Marklowicach

Ewa Koniusz

 

 

Projekt „Każde dziecko talent ma” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-026/11-00

 
Z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

4 maja 2012 r. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć z Projektu „Każde dziecko talent ma”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wzięli udział w wyjeździe  do Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczniowie brali udział w zajęciach muzealnych na temat ”Rysujemy dawne światy”. Uczestniczyli w tych zajęciach uczniowie klas I-III z grupy uczniów rozwijających zainteresowania przyrodnicze. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, każdy z uczestników otrzymał symboliczną pamiątkę. Zapraszamy do galerii!

 

 
Zwiedzili muzeum w Sosnowcu

 

10 lutego 2012 r. uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć z Projektu „Każde dziecko talent ma”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wzięli udział w wyjeździe  do Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczniowie brali udział w zajęciach muzealnych na temat ”Opowieści w skałach zaklęte”, jak również zwiedzali wystawy stałe muzeum. Oglądali między innymi:

Więcej…
 
Realizacja projektu

Od 1 września 2011 roku w naszej szkole rozpoczęliśmy działania, których celem była realizacja projektu systemowego.

Projekt „Każde dziecko talent ma” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Jest on kluczowym elementem aktualnej polityki oświatowej i idealnie wpisuje się w działania MEN oraz kontekst nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jego istotą jest indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Od 1 października 2011 roku do końca maja 2013 roku w szkole regularnie będą odbywały się zajęcia w ramach realizacji projektu.

Przeprowadzane zajęcia zawierają działania przyczyniające się do łamania barier równości płci np. poprzez zapewnienie, że zarówno uczennice jak i uczniowie otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu i niezależnie od stereotypów płci są wspierani i wspierane w dokonywaniu niezależnych decyzji. Poruszona została również kwestia kształtowania wzajemnego szacunku, równych praw     i obowiązków.

      W projekcie uczestniczy 44 uczniów z klas I- III, którzy biorą udział w następujących   zajęciach:

1.      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu.

2.      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu.

3.     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

4.     Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej.

5.     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

     

 W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane przez uczestników projektu w czasie przeprowadzanych zajęć. Służą  nie tylko w pomocy usuwania istniejących deficytów czy rozwijaniu zdolności, ale i kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i jest wykorzystywany w nauczaniu niestereotypowego postrzegania  ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

 

Koordynator Projektu w SP 1 w Marklowicach

Ewa Koniusz

Projekt  „Każde dziecko talent ma”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie  9.1.2.  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych”. Działanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-026/11-00

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting