Organizacja roku szkolnego
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2017 - 2018

 

 

I półrocze trwa od 4 września 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

4 września 2017 r.

2

Zebrania z rodzicami – spotkania organizacyjne.

          13 września 2017 r.       

                  (środa)

4

Zebrania z rodzicami

 

8 listopada  2017 r.          

 (środa) budynek SP1

9 listopada 2017 r.
(czwartek) budynek GIM

5

Konsultacje dla rodziców

13 grudnia 2017 r.              

(środa) – budynek SP1

14 grudnia 2017 r.
(czwartek) – budynek GIM

6

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2017 r.

7

           Przewidywane oceny niedostateczne

      Wystawienie ocen niedostatecznych

Wystawienie wszystkich ocen

 do 22 grudnia 2017 r.

do 17 stycznia 2018 r.

do 21 stycznia 2018 r.

8

Konferencja klasyfikacyjna śródroczna

 

24 stycznia 2018 r.        

(środa)

9

          Zebrania rodziców informujące o wynikach nauczania po I półroczu

25 stycznia 2018 r. 
 (czwartek)

10

          Konferencja RP podsumowująca I półrocze

 

13  lutego 2018 r.           

(wtorek)

11

Ferie zimowe

 

29.01.2018 r. -11.02.2018 r.

                 

                II półrocze trwa od 29 stycznia do 22 czerwca 2018 roku

 

12

                           Konsultacje dla rodziców.

21 marca 2018 r.  

(środa)  budynek SP1

  

Konsultacje dla rodziców.

Zebrania klasowe dla rodziców uczniów III klasy gimnazjum

22 marca 2018 r.
(czwartek) budynek GIM

13

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

14

Egzamin gimnazjalny klas III:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- język obcy

 18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

Uczniowie pozostałych klas mają 3 dni wolne

15

             Zebrania z rodzicami połączone z Dniem Matki

 

23 maja 2018 r.                  

(środa) budynek SP1

24 maja 2018 r.
(czwartek) budynek GIM

 

16

Przewidywane oceny niedostateczne

Przewidywane pozostałe oceny

Wystawienie ocen niedostatecznych

             Wystawienie wszystkich ocen

do 23 maja 2018 r.

do 6 czerwca 2018 r.

do 7 czerwca 2018 r.

do 11 czerwca 2018 r.

17

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

12 czerwca 2018 r.           

(wtorek)

18

             Konferencja klasyfikacyjna

 

14 czerwca 2018 r.          

(czwartek)

19

             Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

 

 

20

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018

21 czerwca 2018 r.

 

21

Dni dodatkowo wolne

30 kwietnia 2018 r.

2 i 4 maja 2018 r.

1 i 21 czerwca 2018 r.

22

             Ferie letnie

23 czerwca – 31sierpnia
2018 r.

23

Koniec roku szkolnego

 

31 sierpnia 2018 r.

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting