SKO
SKO

Drodzy Rodzice  i Uczniowie!

Z inicjatywy Rady Rodziców nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego pn. Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego (SKO), na podstawie umowy zawartej z PKO Bank Polski o/Wodzisław Śl. Głównym celem programu jest nauka oszczędzania i rozwijanie świadomości wartości pieniądza. Udział uczniów w programie jest całkowicie dobrowolny. Warunkiem udziału w programie jest złożenie pisemnego oświadczenia przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia u szkolnego opiekuna SKO. Na tej podstawie zostaną założone uczniom internetowe konta osobiste oraz książeczki oszczędzania, na których będą rejestrowane wpłaty.

Opiekunem  SKO w szkole jest pani Sabina Durczok – wychowawca świetlicy.

Zainteresowanych uczniów i rodziców proszę o kontakt z opiekunem SKO oraz zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na szkolnej stronie WWW.

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting