Logopeda
Zadania logopedy szkolnego

1) Przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych (badania mowy przeprowadzane są na początku roku szkolnego).

2) Diagnozowanie logopedyczne.

3) Organizowanie pomocy logopedycznej.

4) Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów.

5) Współpraca z nauczycielami, pedagogiem , psychologiem, reedukatorem (wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych).

6) Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej(zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacyjnych).

7) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy.

8) Współpraca z rodzicami.

9) Kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów (laryngolog, ortodonta,)

10) Prowadzenie terapii logopedycznej: - objęcie opieką logopedyczną dzieci wymagających terapii, - korygowanie wad wymowy, - rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy, - doskonalenie umiejętności wypowiadania się, - wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, - systematyczne prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej, - stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego, - usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo- słuchowych, - udzielanie porad i wskazówek.

 
Logopeda

GODZINY PRACY


Poniedziałek


750  – 1330

Wtorek

750  – 1230

Środa

750  – 1230

Czwartek

750  – 1350

Piątek

750    850

 
Rola nauczycieli i rodziców we wspomaganiu dzieci z wadami wymowy PDF Drukuj Email
Mowa dziecka w istotny sposób wpływa na całokształt jego rozwoju i powodzenia szkolne. Bez wątpienia jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnego formułowania myśli, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań, stanowi ważne narzędzie informacji. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko powinno mieć dobrze opanowany język, przynajmniej w takim stopniu, by pozwolił na poprawne komunikowanie się z otoczeniem. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno dysponować określoną bazą sprawności i umiejętności, takich jak:
 • dobrze opanowaną i utrwaloną artykulację wszystkich głosek języka;
 • rozwinięty właściwie słuch fonetyczny (identyfikowanie i słuchowe różnicowanie usłyszanych dźwięków mowy);
Więcej…
 
12 przykazań logopedycznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
 • Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.
 • Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego.
 • Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.
 • Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.
 • Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka, ortodonty.
 • Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy.
 • Więcej…
   


  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting