Dobre praktyki


Z ekologią za pan brat

W naszej szkole zagadnienia związane z ekologią są bardzo często poruszane i cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Kwestie te są omawiane na lekcjach przyrody, techniki, edukacji wczesnoszkolnej, podczas szkolnych konkursów, apeli. W kwietniu uczniowie sprzątali teren Marklowic, przygotowali plakaty dotyczące problematyki niskiej emisji „Świat zadymiony ma same złe strony.” Nauczycielka plastyki Pani Tatiana Nowak wraz  z nauczycielem przyrody Panem Krzysztofem Tomasem przygotowali dla klas IV B i IV C wspólne zajęcia pod tytułem „Drugie życie odpadów”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak można wykorzystać powtórnie odpady. Wykonali również rośliny doniczkowe z odpadów, które ozdobiły klasy.


 
Narzędzia stosowane w ocenianiu kształtującym

W swojej praktyce zawodowej od wielu lat stosuję narzędzia używane w ocenianiu kształtującym. To ocena, która wspiera uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, pomaga im się uczyć. Podczas zajęć staram się skupić nie tylko na nauczaniu, ale także na uczeniu się uczniów. Pytanie: Czy moi uczniowie dobrze się uczą ? skłania do tego, by poznać ich sposób pracy i dostosować do niego swoje metody nauczania. Poprzez stosowanie elementów oceniania kształtującego  staram się, aby uczniowie byli gotowi wziąć odpowiedzialność za swój proces uczenia się. Zmienia się także relacja nauczyciel – uczeń. Obie strony współpracują ze sobą, a sam nauczyciel postrzegany jest jako partner, który pomaga się uczyć. W ocenianiu kształtującym istotną rolę odgrywa samoocena uczniów.  To ona daje im wyraźny sygnał: w czym są dobrzy, nad czym muszą jeszcze popracować.  Obecnie najczęściej stosowanym w mojej klasie narzędziem jest metodnik. Uczniowie poprzez prezentowanie odpowiedniego koloru informują mnie o tym, z czym sobie dają świetnie radę,  w czym mają wątpliwości, a kiedy potrzebują wyraźnej pomocy – „ratunku!”. Inne ciekawe narzędzie to patyczki z imionami dzieci. Po zadaniu pytania losuję patyczek wskazując tym samym, kto ma odpowiedzieć na pytanie. Doświadczenia pokazują wyraźnie, że mobilizuje to każdego ucznia do poszukiwania odpowiedzi. Praca odbywa się w ciszy, nikt nie wyrywa się do odpowiedzi, nie podnosi ręki.

                                                                                                            Katarzyna Czerwińska - Szlachta

 
„JA I MOJA BIBLIOTEKA”

2015/2016

ROK OTWARTEJ SZKOŁY

To szkoła, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne.

Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

         Jako wychowawczyni klasy pierwszej postanowiłam kontynuować rozpoczętą już w przedszkolu przygodę z książką moich nowych uczniów i wpisać na trwałe w kalendarz klasowych wydarzeń spotkania w Gminnej Bibliotece. Tak zrodził się pomysł cyklicznych spotkań, podczas których moi wychowankowie mieliby poznać  legendy i baśnie związane  z Marklowicami, Polską i jej sąsiadami.

Cały projekt podzielony jest na trzy etapy:

I etap – klasa pierwsza – poznanie historii Marklowic;

II etap – klasa druga – poznanie legend najbliższej okolicy i miast Polski;

III etap – klasa trzecia – poznanie legend i baśni krajów sąsiadujących z Polską.

Więcej…
 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting