Rada rodziców
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr. 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach ustaliła dobrowolną składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 50-70 zł płatną na konto w banku PKO nr 84 1020 2472 0000 6802 0517 1212 lub u wychowawców klas.

Z góry dziękujemy za dokonane wpłaty.

 
Ubezpieczenie NNW

 Dzieci i Młodzież naszej szkoły są ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group od 01.09.2018 pod warunkiem opłacenia składki w wysokości  52 zł na każde dziecko do 15.10.2018 r. na konto Compensy  nr : 44 1240 6957 7008 2200 1018 8119 oraz podpisania deklaracji zgody przez rodzica na przystąpienie dziecka do ubezpieczenia. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

 Adres Compensy :

Compensa TU S.A.  Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

 

 Ubezpieczenie działa 24h na całym świecie, w trakcie wycieczek i treningów - w klubach szkolnych i pozaszkolnych  (za wyjątkiem sportów ekstremalnych oraz zarobkowych). Jednorazowe świadczenie przysługuje za wypadek  nawet wtedy kiedy nie ma uszczerbku, a także w przypadku użądlenia przez owada czy też ugryzienia przez psa. Szczegółowa oferta oraz warunki umieszczone  poniżej . Wnioski o wypłatę świadczenia dostępne są w sekretariacie szkoły a także na stronie internetowej naszej szkoły . Po wypełnieniu można je składać w sekretariacie wraz z dokumentacją medyczną lub wysłać bezpośrednio na adres Compensy. (brak konieczności podpisu przez Dyrektora Szkoły i przedstawiciela Compensy).

Nadmieniamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne.

 

 Deklaracja

Wniosek (zgłoszenie szkody)

 Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Ogólne warunki ubezpieczenia

 Kalkulacja do oferty następstw nieszczęśliwych wypadków

Tabela środków specjalnych

 
Skład Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MARKLOWICACH

Rok szkolny 2018/2019

Lp.

Nazwisko i imię

 Oddział

1

Hlubek Elżbieta

I a

2

Grzonka Agnieszka

I b

3

Kucharczyk Sylwia

II a

4

Witebska Agnieszka

II b

5

Nawrat Sonia

IV a

6

Miszczyk Bogusława

IV b

7

Kądziela Dariusz

IV c

8

Mrozińska Anna

IV d

9

Eliasz Sylwia

V a

10

Błatoń Edyta

V b

11

Wróbel – Tomecka Barbara

V c

12

Kotas Mirela

V d

13

Morgała Rafał

VI a

14

Pawliczek Agnieszka

VI b

15

--------------------------------

VI c

16

Wróbel – Tomecka Barbara

VII a

17

Morgała Rafał

VII b

18

Chrószcz Małgorzata

VII c

19

Mika Renata

VIIIa

20

Witebska Bożena

VIIIb

21

Burket Barbara

VIIIc

22

Dudek Mirosław

IIIaG

23

Bierska Joanna

IIIbG

24

Marszolik Henryk

IIIcG

 

Prezydium Rady Rodziców  2018/2019

Funkcja

Nazwisko i imię

Przewodniczący

Dudek Mirosław

Zastępca

Burket Barbara

Skarbnik

Grzonka Agnieszka

Sekretarz

Hlubek Elżbieta

Członek Prezydium

Morgała Rafał

Członek Prezydium

Witebska Bożena

Członek Prezydium

Kądziela Dariusz

 

 

Komisja Rewizyjna 2018/2019

Funkcja

Nazwisko i imię

Przewodniczący

Chrószcz Małgorzata

Członek

Bierska Joanna

Członek

Miszczyk Bogusława

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting